Vägen till en smidig företagsflytt

Det finns många olika orsaker till att företag behöver flytta till mindre eller större lokaler. Allt från att man bytt inriktning till att omsättningen har ökat så mycket att man bestämt sig för att växa. Men oavsett orsak så behöver man kunna flytta på ett enkelt och smidigt sätt. Att göra som privatpersoner och packa allt själv för att sedan hyra en lastbil och köra iväg med flyttlasset är inte ekonomiskt försvarbart. Att anlita företag som hjälper till med företagsflytt blir helt enkelt ett smidigare alternativ. För det man ska räkna på är inte bara priset man får betala till flyttföretaget utan även den uteblivna inkomst som företaget missar den tid som personalen jobbar med flytten.

Dessa företag har utarbetat olika tjänster vilket gör att de är med hela vägen i flytten. För alla som en gång har flyttat vet att själva flyttandet och körningen av lådor är det minst jobbiga.


Förberedelser:  Även om företag som arbetar med företagsflytt kan göra mycket så är förberedelserna något som personelen själva måste ta tag i. Vad ska slängas, vad måste arkiveras, vad ska magasineras eller flyttas med?

Detta sorteras upp i olika lådor så när sedan flyttföretaget kommer vet de vilken låda som ska var. För många flyttföretag hjälper även till med återvinning, magasinering eller förstöring av sekretessmaterial.  Personalen gör därmed sin del i och med att de sorterar – sedan är de klara.

Flytten: Här är det flyttföretaget som genomför det grova jobbet. Det kan vara bra att en eller två personer är med från företaget som ska flytta just under flyttdagen om någon fråga skulle uppstå eller om en kartong av misstag inte skulle vara tillräckligt märkt.

Uppmontering: Även denna punkt går det idag att få hjälp med. Flyttföretagen har även många gånger samarbete med IT-byråer som kommer ut och monterar in allt tekniskt. På så vis kan de anställda komma till en helt ny arbetsplats bara en eller två dagar efter att de sorterat ut det sista ur sin bokhylla.  Med andra ord är det både tidsbesparande och ekonomiskt att ta hjälp med företagsflytt istället för att försöka genomföra den själv.