Sveriges Fängelsemuseum

Fängelsemuseét är ett museum som ligger mitt i centrum i Gävle. Med fokus på 1700-1800tals fängelse- och avrättningsmetoder. Museéts utställning är i två olika byggnader, en i slottshäktet från 1732 och en i cellfängelset från 1847.

I cellfängelset finns ex antal celler som har bevarats sedan 1800-talets mitt. I vissa celler kan man gå in och se ungefär hur det var inrett, hur dem sov och vad de gjorde på dagarna. I en cell finns till och med en utgrävning under marken för att visa hur en av fångarna försökte fly genom att gräva sig ut. Detta fängelse byggdes för att nya ideér hade kommit upp på 1800-talet om att de dömda inte längre skulle torteras eller skamsättas, utan istället skulle de tvingas till total isolering från samhället. Fängelset stängdes så sent som 1986.

I den andra delen av museet, slotthäktet, får man istället för celler se de olika metoder de hade för att förnedra, tortera och avrätta de som var dömda för brott. I början finns ett hjul man kan snurra på där olika brott och straffet för brottet stod. Det värsta man kunde göra var förstås att döda kungen, vilket gav det värsta tortyrmedlet som möjligt. Vad det var får man undersöka själv.. Här får man också möta några av brottslingarna från de förgångna och hur de blev torterade för deras brott. I ett rum får man se dockor som ska föreställa människor som väntar på sitt dom. På 1700-talet kunde man bli dömd nästan allt som ansågs synd: barn utanför äktenskapet, sexuella relationer med ens sambo och till och med för att man hade fel tro.

Läs mer på hemsidan