3 Bilens kostnader går att pressa

Att köpa bil betyder en hel del utgifter. Det är inte alls som att köpa en dator eller annan investering där den enda kostnaden är inköpet. Bilen har en rad medföljande utgifter som gör att bilägandet kan bli en dyr historia. Men alla utgifter går att pressa.

Inköpet

Den första och självklara utgiften är själva inköpet. Här är det uppenbart att man kan pressa priset genom att välja en mindre eller äldre modell. Men att köpa en billig  och äldre bil behöver inte betyda att det blir billigare i längden. En äldre bil kan ha större bensinförbrukning och behöva lagas oftare.


Försäkring

Vill man köra i trafik är det lag på att man måste ha trafikförsäkring. Detta är alltså inte en kostnad man kan komma ifrån. Men bilägaren har att välja mellan att enbart nöja sig med denna del av bilförsäkringen eller att teckna halv- eller helförsäkring. Det är första steget att få en billig bilförsäkring. Men även när man bestämt sig för hur mycket som bilen ska försäkras så går det att spara ytterligare. Det skiljer nämligen mycket mellan premierna hos försäkringsbolagen så det är med andra ord lönsamt att jämföra bilförsäkring innan man tecknar den.

Bensin

Denna punkt är den som man enklast kan påverka. Genom att prioritera andra färdsätt kan man spara åtskilliga hundra i månaden. För allt för många resor sker med bil där man kunnat cykla eller gå istället.

Skatt

Så länge man inte har en veteranbil eller en helt ny bill så måste man betala skatt. Det är några hundra per år men varierar beroende på bilen storlek.  Enda sättet att få ner kostnaden är att byta till en mindre modell.

Service / Reparation

En ny bil kostar mer men håller generellt bättre vilket gör att reparationskostnaderna blir mindre. Men även de nya bilarna bör lämnas in på service regelbundet för behålla dess kvalité så länge som möjligt. För att få ner reparationskostnaden kan man välja mindre bilverkstäder och inte åka till märkesverkstäderna.