Klassiska tilläggsförsäkringar till bilförsäkringen

 När bilen är inköpt gäller det att direkt teckna en bilförsäkring. Detta eftersom det är olagligt att färdas på svenska vägar utan att åtminstone vara trafikförsäkrad.  Är det en ny bil är det en självklarhet att en helförsäkring ska tecknas. Men utöver helförsäkringen finns det även flera tilläggsförsäkringar till bilförsäkringen som förbättrar den ytterligare.


Extra allt

Vad försäkringen heter varierar kraftigt mellan de olika försäkringsbolagen men poängen är densamma. Med denna försäkring får bilägaren flera fördelar som förbättrar helförsäkringen.

–          Hyrbil

Om bilen blir skadad så pass mycket att den måste lagas (och det är ett försäkringsärende) ersätter detta tillägg en stor del av hyrbilskostnaden. Exakt hur mycket bolagen ersätter är olika men det ligger mellan 70-100% av kostnaden upp till ett visst antal dagar.

–          Kollision med djur

Självrisken blir helt reducerad om kollision skulle ske med ett djur.

–          Utlandssäkerhet

Om man är med om en krock utomlands och tar registreringsnumret på det motsatta bilen betalar tillägget självrisken upp till 6000kr.

–          Minskad självrisk

Hur mycket självrisken minskas är olika men det är vanligt att självrisken reduceras till 1000kr om bilen utsätts för skadegörelse.

 Drulle

Ett annat tillägg till bilförsäkringen är drulleförsäkringen. Denna fungerar på liknande sätt som ”Drulle-tillägget” som finns till hemförsäkringen. Men Drulle-Bil täcker enbart olyckor som sker i bilen.  Som ett exempel kan nämnas att den ger ersättning om man spiller ut kaffe över hela baksätet eller råkar skrapa upp den med något vasst. Drulle-delen innefattar även en försäkring på nyckeln. Med det menas att man kan få ersättning för kostnaden att skapa ny nyckel, avprogrammera borttappad nyckel och programmera nya. 

Det man ska tänka på när man jämför bilförsäkring alltså inte enbart de olika helförsäkringarna villkor och pris. Många väljer även någon tilläggsförsäkring och då bör självklart även dessa jämföras innan man tar beslutet på hos vilket försäkringsbolag som bilförsäkringen ska tecknas.

No Comments

Post a Comment