Låt bli att använda försäkringen

Har man en motorcykel som man vill åka på (med andra ord ha den påställd) ska man ha en försäkring. Om man sedan väljer att ha enbart trafikförsäkring eller om man vill skydda sig mer med en halv- eller helförsäkring är helt individuellt. Men oavsett så vill ingen utnyttja sin försäkring. För behöver man göra det betyder det att olyckan varit framme. En olycka som alla vill undvika. Och det går också att minimera risken för att man ska behöva använda sin MC-försäkring. Detta genom att tänka till – före.

För det första sker väldigt många MC-olyckor på grund av att man inte kan behärska sin MC. Det är betydligt större skadefrekvens hos yngre motorcyklister än hos äldre. Det syns även på premien som är dyrare för de yngre. Orsaken är att yngre förare inte inser sina begränsningar i kunskap och erfarenhet. Men också att de söker spänningen och farten på ett helt annat sätt än de äldre. Vill man inte betala självrisken på sin mc-försäkring flera gånger per år bör man istället ta det lugnt i början. Och sedan fortsätta i den stilen. De extrema farterna och adrenalinkörningen bör lämnas åt proffsen.


För det andra syns en motorcyklist betydligt sämre än exempelvis en bil. Det gör att man måste beräkna detta betydligt mer när man kör. Det går inte att lita på medtrafikanterna lika mycket som när man kör bil utan man bör vara extra noggrann med att köra försiktigt när det är skymning eller mörkt ute.

En annan faktor som påverkar skador till stor del är utlåning. Att köra en motorcykel som man inte kört förut är inte helt lätt. Det går knappast att jämföras mot att köra bil. Ska man låna ut den ska det bara ske till de som är vana motorcykelförare eller som har kört just denna motorcykel vid ett flertal gånger tidigare.

Så glöm inte att försäkra din motorcykel – men utnyttja inte försäkringen.