Vad ersätter/ersätter inte trafikförsäkringen i en Mc-försäkring?

Så fort som man ställer på sin motorcykel ska den vara trafikförsäkrad. Det finns nämligen en lag som säger att alla fordon som är registrerade för att köra i trafik minst måste vara försäkrade med en trafikförsäkring. Detta oavsett hur mycket man än tänkt att rulla med sin motorcykel. 

 Trafikförsäkringen är vanligtvis mycket billig och skiljer inte med många kronor mellan de olika försäkringsbolagen.

 Men vad ersätter denna delen av en MC-försäkringen och kanske det viktigaste – vad ersätter den inte?

 Orsaken till att trafikförsäkringen är obligatorisk är att alla med säkerhet ska få ersättning om de är med om en olycka. Det är alltså en trygghet både för en själv och för alla i trafiken. Däremot är det skillnad på vad försäkringen kan ersätta för dig som MC-ägare och vad som ersätts för medtrafikanterna. Är man själv orsaken (trots olyckshändelse) till olyckan kan ersättning enbart fås för personskador på sig själv och på medpassagerare. Även personskador på medtrafikanter kan ersättas. Dessutom skador på medtrafikanters fordon eller egendom.  Däremot kan man själv inte få en enda krona från trafikförsäkringen för att ersätta eventuella skador på den egna motorcykeln.


 Är man däremot med i en olycka där det är motparten som är den skyldige kan hans/hennes försäkring ersätta för de skador som uppstår på din motorcykel.

Med andra ord är man i alla fall försäkrad mot klantiga medtrafikanter.

 Sedan finns det alltid tillfällen då denna del av MC-Försäkringen inte ersätter något alls eller i alla fall mindre. Generellt kan man tänka att om man gör något olagligt så vill inte heller försäkringsbolagen ersätta med pengar. Det är en självklarhet och kan exempelvis gälla drogmissbruk, köra rattfull, bryta mot trafikregler eller med vilja försöka skada någon.

 Så generellt kan man säga att trafikförsäkringen ersätter personskador och annans egendom. Vill man däremot ha någon som helst ersättning för skador på sin egen MC är det enbart en helförsäkring som gäller. Halvförsäkringen ersätter visserligen för väldigt mycket. Men inte för skador vid krock eller annan olycka.